آموزش ويژه -- ( ۳ ) --- اصل اول= تمرکز

لطفا از این به بعدا کاملا دنبال کنید(مهم)

روشهای پیشرفت

تمرکز :
در نخستین گام طالب باید توانایی تمرکز را در خود پرورش دهدو این امر، قدرت نگه داشتن توجه به شیئی معین برای چند گاهی است. کمتر کسی این نیرو را دارد، ولی بسیاری فکر میکنند که مینوانند این کار را انجام دهند . بهترین راه رشد قدرت تمرکز، تمرین با چیزهای آشنا و اشیاء معمولی مانند یک مداد ، کتاب، وسیله زینتی و نظایر آن است. شیء مورد نظر را در دست گرفته و در جزئیات آن دقت کنید؛ ذهنتان را وادار کنید تا جزء جزء آن را ملاحظه کرده ، هر گوشه ای از آن را در خود ضبط نماید . بعد آن شیء را به کناری بگذارید و چند ساعت بعد باز آن را برداشته همان کار را تکرار کنید. باکمال تعجب مشاهده خواهید کرد که چه بسیار نقاطی که در بار اول از چشمتان پنهان مانده بود؛ این عمل را آنقدر تکرار کنید تا مطمئن شوید که دیگر به طور کامل آن شیء را بررسی کرده اید. روز بعد چیز دیگری بردارید و همان روند را تکرار نمایید. چنی مشقی نه فقط قدرت دریافت شما را بسیار گسترش خواهد داد ، بلکه توانایی تمرکزتان را هم افزایش خواهد داد و این برای بسط و تعالی قدرتهای نهانی شما هم بسیار ارزشمند است.

فعلا بسه یه چند روز با همین تمرین ها سر کنین تا مطالب جدید و مراحل بعدی رو تایپ کنم در ضمن شرمنده که نتونستم قسمت یوگا رو راه اندازی کنم

یکی از دوستام اعلام امادگی کرد ولی آدرسی بای برقراری ارتباط به من نداد لطفا اگه جهت ارتباط از آدرس میل استفاده منید.
04.gif16.gif07.gif

/ 0 نظر / 28 بازدید