---- آموزش ويژه------------ شماره ۱ ----

لزوم منطقی وجود کالبد اثیری

دلایل و شواهد بسیار بر ضرورت وجود بدن لطیف روحی موجود است که میتوان تحقیقات ازمایشگاهی مربوط به جدا سازی روح از بدن را نیز بر انها افزود – اهم این دلایل عبارتند از :
1-تجسدات روحی –اشباح و فانتومهای قابل روئیت بر اساس تئوری تئوری تجرد روح مبتنی بر وجود کالبد اثیری است چنانچه کالبد اثیری وجود نداشته باشد روح مجرد تجسد پذیر و قابل روئیت نیست و ظهور ارواح در اماکن خاص یا جلسات روحی بر پایه زمینه سازی ساختمان بدنی در ماده اتریک کالبد اثیری است.
2-تغییرات سلولهای جسمانی بجز مغز در طی زندگی که چندین بار عوض میشوداما خاطرات و شخصیت انسانی دست نخورده باقی می ماندمنوط به وجود بدن لطیف روحی است.
3-تنظیم و ترتیب حیرت اور میلیاردها سلول که هر عضو را تشکیل میدهند و نظامی که این اجتماع سلولی را با کار و خاصیت متفاوت تحت یک نظم خاص هماهنگ می سازد و از وظایف بدن لطیف روحی است .
4-حفظ تجارب و اطلاعات و شخصیت افراد در طول زندگی .
5-تفاوت در شخصیت و کاراکتر افراد حتی دوقلوهای همسان ،که گفته میشود کالبد اثیری عادات و صفات –وتجارب زندگی های گذشته را حفظ کرده سر مشق قرار میدهد.
6-حفظ هویت افراد پس از مرگ متلاشی شدن بدن فیزیکی و انهدام سیستم اعصاب از وظایف کالبد اثیری است.

------------------------------------------------
قدرت های غیر معمول ذهن
رویت متعالی ، بینش روانی ،
، دریافت هستی در در قلمرو دیگر وجود ان ، احساس روانی(ذهنی)
حس کردن = به معنی دریافت تاثرات به کمک حواس اختری
پدیده های حقیقی مربوط به بینش روانی :
شامل : روان سنجی (Psychmetry) ،خیره شدن به بلور (Crystal gazing) ،
، ادراک مناظر دوردست ، پی بردن به رویدادهای گذشته و دریافت نشانه هایی از وقایع اینده می شود حال میخواهد در شرایط بیداری باشد یا در خیال –وهم ویا در خواب و رویا.
حالا نوبت آزمایش و بیان حالات گوناگون پدیده های بالا هست که بطور خلاصه آنها رو "احساس" اشیاء و امور به توسط حواس اختری یا کوکبی نامید ،میپردازم.
حواس اختری
تعالیم نهانی (Occult) علاوه بر 5حس معمولی بدن ( بینایی ،شنوایی ،بساوایی،چشایی و بویایی) که هر یک به اندام حسی مربوط به خود وابسته هستند ، قائل به 5 حس اختری یا کوکبی نیز هستند که هر کدام یک قسمت از آنچه را که نهان آگاهان کالبد ا تن اختری (astral body)می نامند، تشکیل میدهند. این حواس اختری که قرینه پنج حس جسمی هستند در زمینه یی که نهان آگاهان قلمرو کوکبی یا اختری (Astral plane) می خوانند عمل میکنند و این قلمرو یکی از قلمروهای هفتگانه وجود انسانی و بالاتر از قلمرو جسمی (Physical plane) می باشد همانگونه که حواس جسمی در قلمرو جسمی کارگر هستند حواس اختری در قلمرو اختری بکار می افتد.
به توسط این حواس کوکبی است که شخص بدون استفاده از حواس جسمی خود چیزهای بیرونی " حس میکند" . و به واسطه ی این احساس به کمک حواس اختری ، پدیده بینش روانی میسر میگردد.
با بکارگیری حس اختری بینایی ،کسی که دارای بینش روانی است ، قادر می شود که رویدادها و مناظری را در فواصل گهگاه خیلی دور ببیند، میتواند ورای اشیاء جامد را رویت نماید، اتفاقات گذشته را در اثیر کوکبی مشاهده کند و مناظری از آینده را که از نظر زمانی جلو می افتند ببیند، مثل اینکه چیزی سایه بیندازد و سایه اش پیشاپیش دیده شود. با کمک حس اختری شنوایی چنین شخصی قادر خواهد بود که صداهایی را از مسافات دور و اغلب با فاصله زمانی زیاد بشنود، زیرا ارتعاشات کوکبی سالها ادامه میابد.
حواس کوکبی چشایی و بویایی ندرتا مورد استفاده قرار میگیرند، ولی دلایل فراوانی بر وجود آنها در دست است. حس کوکبی لامسه کسی را که دارای بینش روانی است قادر میسازد تا از وقایع معینی در قلمرو اختری آگاه شود و تاثرات ذهنی یا غیر ذهنی را از فواصل دور دریافت کند. حس اختری بساوایی را بیشتر باید حس "آگاهی" (Awareness) دانست تا فقط "لامسه" زیرا چنین کسی از طرق مخصوص به خود از وقایع معین "آگاه" می شود، نه انکه ببیند یا بشنود و "لمس کند" – چنانچه در قلمرو جسمی این اصطلاحات مورد استفاده هستند .اگر بخواهیم نام بهتری را جستجو کنیم میتوانیم آن را "احساس" نیز بخوانیم زیرا شعور یا "آگاهی مبهمی" را متجلی میکند.
ولی باز نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که نمونه های بسیاری برای "احساس" حقیقی در قلمرو کوکبی وجود دارد، برای مثال آن موردی که شخص دارای بینش روانی ، عملا "درد کس دیگری "را حس میکند پدیده ای که به "درد از سر دلسوزی" و نظایر آن تعبیر می شود ، ولی محققین آن را پدیده ای از حواس اختری مینامند.
-----------------------------------------------
تن اختری
برای فهم حواس اختری ، شخص باید با چیزی که نهان آگاهان تن اختری یا کالبد اختری می نامند آشنا باشد. در تعالیم نهانی هیچ چیز بهتر از وجود کالبد اختری تبیین یا اثبات نشده . تعالیم نهان آگاهان باستانی را آزمایشها و پژوهشهای محققین روانی امروز تاید و تقویت کرده است.
تن کوکبی، که هر کس آن را دارد ، قرینه دقیق پیکر کاملا جسمی او است. این تن از ماده ی اثیری لطیفی تشکیل شده و معمولا در قفس پیکر جسمی است. در حالت عادی انفکاک تن اختری از قرینه جسمیش با زحمت زیاد میسر است، ولی در حالت خواب و رویا فشارهای روحی شدید و در شرایط پیشرفت توانایی های نهانی ، تن اختری جدا شده و با سرعتی بیشتر از سرعت امواج نوری به سفر های دور دراز می رود. در این سفر ها ، تن کوکبی ارتباط خود را از پیکر جسمی از دست نمیدهد. اگر این ارتباط قطع شود، شخص بلافاصله میمیرد، ولی در عمل تاکنون چنین چیزی دیده نشده. وجود تن کوکبی ، مدت زیادی پس از مرگ شخص ، ادامه پیدا میکند، ولی بتدریج تجزیه میشودو رو به زوال میرود. گاهی در اطراف محلی که تن جسمی در آنجابوده گشت میزندو تردد میکند در این حالت آن را با "روح"(Spirit) شخص اشتباه میگیرند-ولی واقعا هم تن اختری پوسته یا پوشش لطیف نفس(Soul) است. تن کوکبی کسی که در حال مرگ است اغلب برای دوستان و اشخاص مورد علاقه ی او ظاهر میشود و علتش هم آن است که شخص محتضر دوست دارد اینان را ببیند یا انها بدیدنش بیایند. در پدیده بینش روانی ، تن اختری از قرینه ی جسمی خود جدا میشود ، به سفر میپردازد و مناظری در جاهای دیگر را مشاهده میکند و از انچه اتفاق می افتد آگاه میشود.
در هنگام رویاهای همراه با بینش روانی ، در زمان بیهوشی یا در برخی مراحل خواب عمیق خواب هیپنوتیزمی تن کوکبی جسم را ترک میکند ، به دیدار مکانها و مناظر عجیب میرود و اغلب به مکالمه ذهنی با دیگر کالبدهای اختری می پردازد . هنگامی که مغز تاثیرات منتقل شده به آن را به خوبی دریافت نکرده باشد رویاهای پریشان و آشفته روی میدهد و علتش هم فقدان آموزش ، پیشرفت و نظایر آن است. نتیجه این امر چیزی مانند کلیشه ی عکاسی تیره و تار یا کج و معوج است.
برای ادراک زیرکانه و بدست آوردن اصول پایه یی پدیده بینش روانی و موضوعات مربوط به آن باید خود را با حقیقت حواس کوکبی آشنا کنید. اگر این واقعیت یا واقعیت را نفهمید و نپذیرید، به این اصول نیز نخواهید رسید، بلکه گمگشته سرزمین باتلاقی نظریه های بیهوده و درگیر "توجیهات" تخیلی و مخاطره آمیز خواهید شد که پژوهندگان پدیده های روانی ، بدون آشنایی با این تعالیم نهانی مطرح کرده اند؛ در حالی که این تعالیم تنها کلید اسرار امور قلمرو اختری هستند.

---------------------------------------------

/ 0 نظر / 80 بازدید