آموزش ويژه -- (۲) ---۳ نوع بينش

ممنون از تمام دوستان

سه نوع بینش روانی

پدیده بینش روانی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که هر کدام با علت مربوط به همان رده پیوسته است. در هر کدام از این رده ها ، تاثرات از راه و توسط حواس اختری دریافت میشود ولی سه راه مجزا وجود دارد که تاثرات بوسیله آن یا از آن راه دریافت میگردد. ( سه راه بعدا توضیح داده میشود)
معرفی:
1- احساسی که به توسط "زنده کردن " حواس اختری بدست می آید، منتها فقط تا حد دریافت آشکارتر ارتعاشات و جریانات اثیری، تجلیات هاله یی ( Auric Emanation ) اشخاص و اشیاء و جنبه های مشابه بینش روانی . این مرحله شامل قدرت احساس اتفاقی که در مسافات دور روی میدهد، توانایی دریافت وقایع گذشته و یا پیش بینی آینده نمی شود.

2- احساس به توسط " لوله اختری " که بوسیله اراده یا آرزوی شخص در اثیر کار گذاشته میشود و همانند یک تلسکوپیا میکروسکوپ عمل میکند.

3 – احساس به وسیله برون فکنی تن کوکبی به فواصل دور.

چگونه خود را پیشرفت دهیم ؟

پیش از اینکه به مرحله تمرین عملی برسیم بد نیست که تا حدی این حقیقت را درک کنیم که توانایی بینش روانی در هر شخص به طور خفته وجود دارد ؛ به عبارت دیگر حواس اختری در همه کس هستو نیز امکان بیدار کردن این حواس و فعال نمودن آنها همیشه وجود دارد. درجات مختلف قدرت که در اشخاص گوناگون مشاهده مشود، بیشتر به میزان پیشرفت یا گشایش بستگی دارد تا به نیروی نسبی این توانایی ها . در بعصی اشخاص با سرشت معین، حواس اختری در آستانه تجلی هستند. جرقه هایی از آنچه که " الهام" ، اخطار خود به خودی ، و مثل اینها از بعضی جنبه ها در واقع تجلیات بینش روانیند. در حالت دیگر که حواس اختری تقریبا خشکیده است، اینگونه اشخاص در زندگی و افکار مادی غرق شده اند . عنصر ایمان نقش مهمی درپدیده ایفا میکند- چنانکه در همه پدیده های نهانی چنین است ، به این ترتیب باید گفت که اعتقاد شخص نیروهای پوشیده وی را آشکار میکند و عدم اعتقاد ، از گشایش یا بروز این نیروها جلوگیری میکند . برای این پدیده علتی روانی وجود دارد که که اکثر شما با آن آشنای دارید : اعتقاد و عدم اعتقاد دو عامل نیرومند روانی در همه قلمروهای عمل هستند.
حواس و توانایی های اختری نوع انسانی ، همراه با رشد و تعالی او گشایش می یابد، و زمانی خواهد رسید که نیروی بینش روانی به همه اشخاص تعلق داشته باشد، همانگونه که در زمان حاضر همه از حواس جسمی استفاده میکنند. در این بین کسانی هستند که منتظر تحول نوع انسانی نمی مانندو شروع بع ظاهر نمودن این نیروها در درجات مختلف ( که بستگی به مناسب بودن شرایط یا چیزهای دیگزردارد) میکنند.
مسلما تعداد اشخاصی که به این مرحله از پیشرفت رسیده اند، بیشتر از آن شماریست که معمولا بحساب می آید. در حقیقت بسیاری از افراد که نیروی بینش روانی دارند معمولا این پدیده را مهمل میگذارند و آن را " خیال پردازی " یا "حماقت" می انگارند و به این ترتیب از شناختن حقیقت آن عاجز میمانند.
از آن گذشته برای خیلی کسان در خواب بروز میکند ولی معمولا آن را فقط " یک رویا" تلقی کرده و در میگذرند.
کار بسیار دشواری است که دستور عمل واحدی برای بسط نیروی بینش روانی همه کس داده شود ( چون در افراد مختلف به گونه های مختلف بروز میکند) ولی بخصوص علتش اینست که مزاجها و سرشت های افراد متفاوت میباشد.


07.gif07.gif

/ 0 نظر / 17 بازدید