----------------دوست داشتن--------------

سخناني از‌ -----------------------

همین طوری گذاشتم تا نگن بلاگ رو کنار گذاشتی
--------------------------------------------------------------------
۱– دوستت دارم نه بخاطر شخصيت تو، بلكه بخاطر شخصيتي كه من هنگام با تو بودن پيدا ميكنم.
2 – هيچ كس لياقت اشكهاي تو را ندارد و كسي كه چنين ارزشي دارد باعث اشك ريختن تو نميشود.
3 – اگر كسي آنطور كه ميخواهي دوستت ندارد، به اين معني نيست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
4 – دوست واقعي كسي است كه دستهاي تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس كند.
5 – بدترين شكل دلتنگي براي كسي آن است كه در كنار او باشي و بداني كه هرگز به او نخواهي رسيد.
6 – هرگز لبخند را ترك نكن حتي وقتي ناراحتي، چون هر كسي امكان دارد عاشق لبخند تو شود.
7 – تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي، ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي.
8 – هرگز وقتت را با كسي كه حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.
9 – خدا خواسته است كه ابتدا بسياري افراد نامناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را. به اين ترتيب وقتي او را يافتي بهتر ميتواني شكرگزار باشي.
10 – به چيزي كه گذشت غم مخور، به آنچه پس از آمد لبخند بزن.
11 – هميشه افرادي هستند كه تو را مي آزارند. با اين حال همواره به ديگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسي كه تو را آزرده، دوباره اعتماد نكني.
12 – خود را به فرد بهتري تبديل كن و مطمئن باش كه خود را ميشناسي، قبل از آنكه شخص ديگري را بشناسي و انتظار داشته باشي او تو را بشناسد.
13 – زياده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترين چيزها در زماني اتفاق مي افتد كه انتظارش را نداري-------------------------------------------------------------------------
6.gif6.gif6.gif3.gif

/ 0 نظر / 12 بازدید