---- اطلاعيه -----

بابا سر منو زدن شکوندن
به همين جهت از ادامه کار معذورم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  
نویسنده : m f ; ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢