۵عنصر

۱ - اتر
۲ - هوا
۳ - آتش
۴ - آب
۵ - خاک

--------------------------------------

آيين آيو رودا
علم خود درمانی

اگه کتابی با اين اسم ديديد حتما بگيريد چون واقعا بدردتون ميخوره اينقدر مجذوبش ميشين که حد نداره


آيو رودا یک سیستم کلی پزشکی و بومی هندوستان است
معنی آيو رودا = علم زندگی (آيو رودا به زبان سانسکریت)


به علت خرابی دستگاه بقیه در شماره بعدی


=----------------------------- - -- - - -------------------------------

معجزات همهجا پراکنده اند، فقط به قلبی حساس و چشمی تيزبين احتياج است.

  

نویسنده : m f ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢