-----پرانا---

با عرض شرمندگی از بابت ديرکرد در نوشتن مطالب :

-----------------------------------------------------------

پرانا چيست ؟

انرژی حيات بخشی که کل هستی از آن ساخته شده جنبه های متکاثف آن کهکشانها و کازارها و موجودات روی انها را ساخته و جلوه های لطيف ان انرژی های ذيشعور را پديد آورده است.
تمام پديده های ملموس و جنبه های لطيف و پنهانی هستی از دو ذره بنيادی ، آغاز خلقت يافته اند و اين دو موج (ذره) بنام های (يين و يانگ) يا (پرانا و آپانا) ناميده شده اند هر چند که هر دو جلوه های متفاوت یک حقيقت اند ، در مکتب يوگ منشاء هستی پرانا است و پرانا سبب استمرار حيات است .
نيروی محرکه حيات در وجود انسان که منشاء آن مراکز انرژی در بدن آسترالی است پرانا است که از طريق تنفس بمصرف ادامه حيات ميرسد . اما اگر بخواهيم حقيقت پرانا را درک کنيم بايد از روشهای تنفسی خاص که تحت عنوان پراناياما از آنها صحبت می شود استفاده کنيم تا بکمک اين تکنيک ها و بر انگيختن ميل شديد و استفاده از تصوير سازی ذهنی و گسترش احساس بتوانيم انرژی حياتی را جذب و سلامتی بدن و توان روحی را افزايش دهيم ...

------------------------------------------------------

فعلا تا همين جا تا ببينم فردا .............. ولی زود به زود مينويسم اميدوارم که بازم سر بزنين

راستی از همگی بابت نظراتشون خيلی خيلی ممنون ....واقعاْ خوشحالم کرديد..........

تا فردا ............   
نویسنده : m f ; ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٢