تلقین

"In the name of the GOD"


تلقین

کی و چگونه از تلقین استفاده کنیم ؟

تلقین در هر زمان و مکانی می تواند روی انسان تاثیر گذاشته و رفتار شخص را تغییر دهد ولی روانشناسان مناسبترین زمان را برای تلقین زمانی را می دانند که مغر در حالت ترنس باشد.( برای درک این حالت مغز مثالی میزنیم: شما تصمیم به مسافرت میگیرید, مسافت زیادی را طی میکنید و هنگام شب خسته و کوفته هتلی پیدا می کنید و چون خسته هستید به خواب فرو میروید. فردا صبح وقتی که از خواب بیدار می شوید احساس میکنید در خانه تان هستید و نقشه صبحانه را مثل معمول هر روز توی ذهن خودتان می کشید. مثل همیشه به فکر رفتن سر کارتان هستید ولی چند لحظه بعد احساس می کنید جایی که شما دراز کشیده اید خانه خودتان نیست بلکه هتل است. آنگاه خستگی راه طولانی دیروز را روی تنتان احساس می کنید.
آنچه که باعث شده هتل را خانه خود , هرچندبرای مدت خیلی کوتاه بپندارید مرحله ترنس مغز است,مغز در این مرحله آنچنان ساده است که تلقینات بیرون را بدون سبک سنگین کردن می پذیرد. در واقع از آنها بدون هیچ دخل و تصرفی عکس میگیرد . در همان حالت چشمهایتان را ببندید و چند بار تلقین کنید که : (( ماده چسبنده ای روی پلکهایم نشسته و مژه هایم از بیرون به هم گره خورده اند ... حالا سعی می کنم پلکهایم را باز کنم ولی نمی توانم چون پلکهایم بشدت به هم چسبیده اند و مژه هایم از بیرون به هم گره خورده اند....)) بعد از 3 بار تلقین سعی کنید پلکهایتان را از هم باز کنید , میبینید نمی توانید. زیرا مغز تلقینات را در این حالت بدون دقت می پذیرد.
هیپنوتیزم هم وسیله ای است که می تواند مغز شخص را به حالت ترنس در آورده و تلقین کند.
تلقینات در این حالت از یک فرد افسرده فردی شاد و سرحال میسازد ویا شخص بی میل به کار را تبدیل به شخصی غعال و پرکار می کند.
قبل از استفاده از تلقین بهتر است آن را بشناسیم :

  

نویسنده : m f ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۱