---------------ع ش ق ---------

عشق چيست ؟

شخصي به همسرش مي گوييد : من عاشق تو هستم و بدون تو نمي توانم زندگي كنم .

اما اين عشق نيست ، گرسنگي است . شما نمي توانيد در آن واحد هم كسي را دوست بداريد وهم بي تابانه نيازمندش باشيد .

عاشق واقعي كسي است كه معشوق خود را آزاد مي گذارد تا خودش باشد .در عشق اجباري نيست .عشق يعني امكان انتخاب به معشوق دادن .براي آنكه كسي يا چيزي را به دست بياوري رهايش كن.

------------------------------------------------
هيچکس مرا نمی خواهد ..................
  
نویسنده : m f ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۱