--------------------لحظه ها ميگذرد اين .........

چگونه بر نيروي ايمان خود بيافزايم ؟

الف ) به پيروزي بينديشيد و هر گز به شكست فكر نكنيد افكار نويد بخش را جايگزين افكار ياس آور كنيد وقتي با وضعيت دشواري روبرو مي شويد به خود بگوييد موفق خواهم شد وقتي با كسي رقابت مي كنيد به خود بگوييد من در رديف بهترينها هستم و وقتي فرصتي به شما روي مي ورد به خود بگوييد مي توانم انجامش دهم اجازه دهيد روند افكارتان تحت نفوذ شعار پيروز خواهم شد باشد .

ب ) دائما به خود گوشزد كنيد كه از انچه تصور مي كنيد بهتر هستيد مردم موفق به هيچ وجه خارق العاده نيستند ، موفق مستلزم هوش بر تر نيست هيچ رمز و رازي ندارد و به بخت و اقبال هم متكي نيست افراد موفق ادمهايي معمولي هستند كه از اعتماد به نفس و ايمان بيشتري بر خور دارند . هرگز خود را دست كم نگيريد .

ج ) بزرگ انديش باشيد ميزان موفقيت شما ميزان بينش شما تعيين مي كند اگر اهداف كوچك را مد نظر قرار دهيد بايد در انتظار نتايج كوچك هم باشيد اهداف بلند را در نظر بياوريد تا به موفقيتهاي بزرگ دست پيدا كنيد اين نكته را هم فراموش نكنيد : بيشتر ايده ها و نقشه هاي بزرگ اگر اسانتر از ايده ها و نقشه هاي كوچك نباشد دشوارتر از انها هم نخواهد بود .

--------------- -------------------- ------------------------
  
نویسنده : m f ; ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۱