---چه كساني----

برندگان واقعي چه كساني هستند ؟

ما اغلب گمان مي كنيم كه در هر موقعيتي برنده واقعي كسي است كه به آنچه مي خواهد مي رسد . اما هزينه رسيدن به يك چيز ممكن است از دست رفتن آرامش فكري شما باشد .

آنهايي كه فقط به فكر رسيده به خواسته هاي خود هستند و هميشه نقشه شكار بزرگترين قاچ كيك را در سر مي پرورانند هميشه بايد نيم نگاهي هم به روي شانه هاي خود بياندازند . چه بسا شايد نا دانسته در ازاي رسيدن به اين موفقيت ظاهري مجبور باشند وقت و انرژي گرانقدر خود را در جريان تعقيب آرزوهايشان از دست بدهند.

برنده واقعي كسي است كه به اندازه كافي قدرت و آگاهي لازم جهت ايجاد يك تفاوت مثبت را دارا باشد اين كسي است كه هميشه برنده باقي مي ماند و پيروزي او هر گز مورد سئوال قرار نمي گيرد . اين جايزه و مدال نيست كه پيروزي را مي آورد بلكه اين پيروزي است كه جايزه و مدال را مي آورد . پس قوي باش و شجاعت لازم براي ايجاد يك تفاوت مثبت در زندگي خود و اطرافيانت ايجاد كن و آنگاه نظاره كن كه چطور به يك برنده واقعي تبد يل مي شوي و هيچكس نمي تواند شما را انكار كند .
-------------------------------------------------------------------------


قلب تو كجاست ؟

رابرت داوينسن زو قهرمان مشهور ورزش گلف آرژانتين زماني كه در يك مسابقه موفق شد مبلغ زيادي پول برنده شود . در پايان مراسم زني بسوي او دويد و با تضرع و التماس از او خواست تا پولي به او بدهد تا بتواند كو دكش را از مرگ نجات دهد زن گفت كه او هيچ هزينه اي براي در مان پسرش ندارد و اگر رابرت به او كمك كند او مي ميرد قهرمان گلف در نگ نكرد و بلا فاصله تمام پولي را كه برنده شده بود به زن بخشيد .

هفته بعد يكي از مقامات رسمي انجمن گلف به او گفت كه اي رابرت ساده لوح خبرهاي جالبي برايت دارم آن زني كه از تو پول خواست اصلا بچه مريض ندارد حتي ازد واج هم نكرده او تو را فريب داده دوست من .

رابرت با خوشحالي جواب داد : خدا را شكر پس هيچ بچه اي در حال جان دادن نبوده است اين كه خيلي عالي است .--------------------------------------------------------------------------------


ادامه بده ........

وقتي احسا س مي كني نمي تواني و مي داني بايد انجام بدهي پس سر سختانه مقاومت كن و ادامه بده به خاطر بياور كه چرا اين كار را شروع كردي و به خاطر بياور كه كجا مي روي ؟ به عظمت چيزهايي فكر كن كه در مقصد به آنها خواهي رسيد و بعد ادامه بده .بعد از پل نااميدي دستاورد هاي بزرگي در انتظار توست پس از اين پل عبور كن و مسيرت را ادامه بده وقتي زمين خوردي و ادامه دادن براي تو مشكل شد از همين فرصت براي تجديد قوا استفاده كن فراموش نكن هر تجديد قوايي تو را مقاوم تر مي كند هنگامي كه احساس كردي ديگر توان رفتن نداري لحظه اي استراحت كن و دوباره ادامه بده تو مي تواني تك تك موانع را از سر راهت برداري فقط به شرط اينكه يكي يكي به سراغ آنها بروي .

--------------------------------------------------------------------
ما تصميم مي گيريم كه ديگران را چگونه ببينيم .

جك و مري براي اولين مرتبه پس از ازد واجشان شام را در يك رستوران صرف مي كنند . جك مصمم است كه شب خوبي را بگذراند .مري سالاد سيب زميني را روي لباسش مي ريزد و جك مي گويد بگذار كمكت كنم تا آنرا تميز كني . جك كليد خانه را گم مي كند و مري مي گويد اين كار هر روز من است .

سه سال بعد آنها باز هم براي صرف شام به رستوران مي روند مري سالاد را روي لباسش مي ريزد و جك مي گويد تو غير قابل تحملي ..... جك كليد خانه را گم مي كند و مري مي گويد تو يك كله پوكي .....

آدمهاي مشابه ، وضعيت مشابه ، نگرشهاي متفاوت . ما تصميم مي گيريم كه ديگران را چطور ببينيم وقتي مي خواهيم كسي را دوست داشته باشيم مي توانيم بسيار صبور و شكيبا باشيم و وقتي تصميم به رنجيدن مي گيريم بر اشتباهات آنها دقيق مي شويم .نوع احساسي كه در مورد ديگران داريم به رفتار هاي آنها بستگي ندارد بلكه به نگرش خود ما مربوط است .اكثر آدمها بيشتر وقت خود را صرف جستجوي عيب ديگران مي كنند و كمتر به خوبيبها مي پردازند .

مري دو فهرست جداگانه از خصوصيات جك تهيه كرده . در فهرست كوتاه اول او به كاستي هاي جك پرداخته اما در فهرست بلند دوم او تمام خصايص نيكو جك مثل سخاوت محبت شوخ طبعي و.......

اما جالب اينجاست كه تمام وقت مري در طول زندگي زناشويي ، صرف فهرست كوتاه شد به عنوان مثال مواردي كه مري را آزار مي داده .... جك تمام روزنامه ها را روي ميز ولو مي كند ... او هميشه در توالت را باز مي گذارد ... تا اينكه يك روز جك و بيچاره به زير كاميون مي رود و مي ميرد . نيمه هاي شب مري به سراغ فهرست بلندش مي رود ..... جك يك فرشته بود مهربا ن سخت كوش سخاوتمند ......او بهترين شوهر دنيا بود .

اگر قرار است اين فهرستها را داشته باشيم آيا بهتر نيست از نكات مثبت آن آغاز كنيم قبل از اينكه خيلي دير شود ؟ ؟ ؟

آيا مي توان بر نيكي هاي مردم تمر كز كرد و به هنگام مر گشان خود را اينگونه تسلي داد ... عيبي نداره او زيادي خر وپف مي كرد .

اگر از شما بخواهم كه عيبهاي مادرتان را بگوييد ايا چيزي براي گفتن پيدا نمي كنيد ؟

شر ط مي بندم كه مي توانيد صد و يا هزار مورد را هم نام ببريد و چه بسا به جايي برسيد كه قادر به ديدن مادرتان هم نشويد .

افرادي كه بر نكات منفي تمركز مي كنند غالبا با بيان اين جمله براي دفاع از خود بر مي خيزنند : ( من واقع بين هستم ) . اما مسلم است كه هر كسي خالق واقعيت خود است اين شما هستيد كه تصميم مي گيريد مادرتان و ديگران را چگونه ببينيد فقط و فقط شما .....
---------------------------------------------------------------------------

مهم نيست كه چه اتفاقي رخ مي دهد مهم اين است كه آنرا چگونه مي بينيم .

بر طبق يك افسانه قديمي كيميا گران قرون وسطي كساني بودند كه مس را به طلا تبديل مي كر دند حال من معتقدم كه همه ما بايد به نوعي كيميا گر باشيم تا بتوانيم در وراي اين سطح ظاهري ،‌عمق را ببينيم . مبارزه هر روزه ما با زندگي بايد تغيير شكل دادن وقايع نا خو شايند به رويدادهاي دلپذير باشد . آيا معني اش اين است كه وقتي پايمان شكست فقط بنشينيم و دعا كنيم ؟ نه اما اگر پايتان شكست در همان زمان بلا و مصيبت به دنبال فر صتها و مو قعيتها ي تا زه باشيد شايد بپرسيد اين كار چه فايده اي براي من دارد ؟

فوايد بسيار :

ياد مي گيريد به خاطر آنچه در زندگي نصيبتان شده شكر گزارتر باشيد .

با اين روش به جاي هل دادن اتوبوس زندگي سوار بر آن خواهيد بود .

آسوده تر و آرامتر خواهيد زيست .

اگر ياد بگيريد در برابر حوادث غير منتظره زندگي وحشت زده نشويد به توازن و تعادل بيشتري دست پيدا مي كنيد و به موضع قدرت مي رسيد .

اتفاقات ،‌بر اساس انتظارات ما روي مي دهد .

فرض كنيد كه شما به تازگي از همسرتان جدا شده ايد و زندگي خود را ويران شده تصور مي كنيد . تا وقتي بر اين باور باشيد زندگي شما حقيقتا چنين خواهد بود . فرض كنيد كه در سن 40 سالگي از كار بر كنار شده ايد و فكر مي كنيد كه بهترين سالهاي زندگي تان به سر آمده تا وقتي كه بر اين باور باشيد زندگي شما جز اين نخواهد بود .

آيا منظور من اي است كه تا زماني كه نگرش منفي است هيچ كاري براي بهبود زندگي تان انجام نمي دهيد ؟ تقريبا اما چيزهاي ديگري هم هست .تا زماني كه فقط بد بختي ها را ببينيد مصيبت هاي بيشتري را به طرف خود جذب مي كنيد .نامزدتان شما را ترك مي كند ، رئيستان اخراجتان مي كند ، صاحبخانه تان بيرونتان مي كند ، تصادف به سراغتا ن مي ايد و.........

به خاطر داشته باشيد كه اتفاقات بر اساس انتظارات ما روي نمي دهد . هيچ مصيبتي در زندگي آنقدر ها فاجعه آميز نيست . مصيبتها فقط براي آن در زندگي شما جا خوش كرده اند كه عقيده شما را درباره خود تغيير بدهند شما مي گوييد : آيا اين در مورد بيماري من ، قرضهاي من و شوهر دائم الخمرمن هم مصداق پيدا مي كند ؟ بله ترديد نداشته باشيد .

************************************

  
نویسنده : m f ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۱