نور و رنگ ------------------ماهیت--------------

اخ که چه قدر دلم باسه غروب خورشید تنگ شده ..................
--------------------------------------------------------------------------------
قرنهاست که به اهمیت نورخورشید بر سلامتی پی برده اند.
آزتک ها یونانیان و مصریان و رومیان باستان همگی خورشید پرست بودند. مصریان باستان می دانستند چگونه در ترکیب رنگهای نور خورشید انشعاب ایجاد کنند و قدرت شفابخشی نور سفید و رنگهای دیگر را در معابد خود در هلیوپولیس( شهری در شمال قاهره فعلی) heliopolis ) بکار گیرند.
نور خورشید علاوه بر ایجاد احساس سلامت و نشاط نقشی مهم در تنظیم بسیاری از اعمال جسمانی دارد. نور درمانی نشان داده است که قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا اشعه هایی بخصوص در طیف خورشید به بهبود حالات گوناگون کمک می کند.
--------------------------------------------------------------------------
ماهیت نور خورشید
نور خورشید نوعی انرژی الکترومغناطیسی هست مرکب از تعداد زیادی اشهع که تمام آنها در بسامدهایی با تفاوت جزیی در حال ارتعاش هستند.
در فیزیک جدید تعریف شده است که شعاع نور هم به صورت ذرات ریز جاری می شود و هم بصورت موج. امواج به واسطه ی سرعت ۰طول موج ۰ و بسامدشان(میزان ارتعاش) تعریف می شوند. هر قدر بسامد موج بالاتر باشد۰ طول موج کوتاه تر است.
اشعه هایی در برد مرئی ،بنفش،نیلی،آبی،سبز،زرد،نارنجی وقرمز هستند. وقتی این اشعه ها با هم ترکیب شوند،نورسفید را میسازند. در دو سوی طیف مرئی نور اشعه مادون قرمز و انرژی بالای آن ماورای بنفش است. ترکیب طیفی نوری که از خورشید بر ما می تابد بر طبق موقعیت جغرافیایی و ساعت روز متغییر است. وقتی خورشید درست در بالای سر ما قرار دارد ،میزان اشعه ماورای بنفش در بالاترین حد و در نتیجه به زمین نزدیکتر است . کیفیت رنگ آفتاب به گونه ای نامحسوس از طلوع تاغروب فرق میکند.
تعادل ظریف طول موجها در نور طبیعی خورشید برای حفظ سلامت مهم است زیرا ما در طول تکامل تدریجی گونه ها،به آن عادت کرده و به این ترکیب بخصوص وابسته شده ایم.
  
نویسنده : m f ; ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱