صوت (۲)

بابا زوده همچين هم پيچيده نيست ............. ولی خيلی جالب هست تازه اولش
چه عجب به بلاگ ما سر زدی ................. بقيه که حوصله سر زدن هم ندارن
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
امواج صوتی واقع در ماورای حيطه شنوايی ما به امواج ماورای صوت معروفند. امواج ماورای صوت کاربردهای فنی و تاثير دارويی مختلف دارد از امواج می توان همچون رديابی که اندامهای مختلف بدن و ساير ساختارهای جسمانی را تذهيب ميکند استفاده کرد.
نمونه کلاسيک ان ماورای صوت است که به منظور رشد جنين برای زنان باردار اعمال می شود.
ماورای صوت پيشرفتهای زيادی برای عملهای جراحی به ارمغان آورده است که با به کار گيری آن برای رفع آب مرواريد يا برداشتن کليهو کيسه صفرا و ساير غده ها احتياجی به بريدن و بخيه زدن نيست. دليل آن اين است که بسامد بالای امواج ماورای صوت قادر است بافتهای معيوب يا سنگهای ايجاد شده در غدد را خرد کند يا از هم بپاشد.
----------------------------------------------------------------
خب تازه رسيديم به مطالب جالبش اخ که چه قدر اين کارا رو دوست دارم
  
نویسنده : m f ; ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱