حيطه صوت (۱)


من شروع کردم ميخواين بياين بيايين ولی بايد نظر بدين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.............
------------------------------------------------------------------------------------------
ما در دريايی از صوت زندگی ميکنيم . حواس ما با صداهای اطرافمان هماهنگ شده است.
و به طرق مختلف در برابر اين صوات واکنش نشان ميدهيم. ما با شنيدن صداهای طبيعی همچون صدای وزش باد در لابلای درختان شرشر آب جويبار ها برخورد امواج به ساحل (خيلی دوست دارم) ريزش باران و رعد احساس آرامش می کنيم در خالی که از شنيدن صداهايی که ديگران ايجاد می کنند بخصوص اگر نزديک ما باشند از جا می جهيم.

ما حتی پيش از تولد در صوت غوطه ور بوده ايم جنينی که در رحم مادر قرار دارد در اثر ضربان آهنگين قلب مادر و صدای ملايم دستگاه گوارش و ساير فرآيندهای جسمانی او آرامش می يابد.
نوزادان بقدری با اين سرو صداهای زمينه خو ميگيرند که بعد از تولد دنيا را ساکت و آرام می يابند و آرامششان مختل می شود . هيچ چيز مانند گوش کردن به ضربان قلب مادر يا صدای يکنواخت جارو برقی و ماشين لباسشوئی نوزاد را آرام نمی کند .

واکنش ما در برابر صوت صرفا از طريق گوشهايمان نيست. کل سيستم انرژی انسان در برابر امواج صوتی محيط واکنش نشان می دهد.
متاسفانه امروزه صداهای ارامش بخش طبيعت اطراف جای خود را به اصوات بلند و گوشخراش داده است. ما در زندگی مدرن شهری ناخواسته محکوميم صدای هواپيما قطارها اتومبيلها و کاميونها را بشنويم . انواع صداها از صدای ساعت شماطه دار گرفته تا آژير خطر و وزوز ويدئوو صداهای مصنوعی به اعصاب حسی ما سوهان ميکشد. قرار گرفتن در معرض صداهای بلند نه تنها به حساسيت شنوايی ما آسيب می رساند بلکه بالاترين منبع ايجاد تنش و فشار عصبی است .
برای غلبه بر افزايش ميزان صداهای محيط اطراف بايد حس شنوايی خود را پرورش دهيم که صدا ها را به انتخاب خود بشنويم مشکل سد کردن حس شنوايی به منظور حمايت از سلامتروانی اين است که اغلب فراموش ميکنيم دوباره سد را برداريم .برور زمان حتی ممکن است مهارت شنوايی خود را در محدوده بردهای بسامدی بخصوص از دست بدهيم.


ادامه داره ..........تا بعد شزمنده که دير به دير می نويسم الان هم سخت مزيضم..  
نویسنده : m f ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۱