زندگی برای کی ؟ چی ؟ که چی؟


من دلم ميخواد گريه کنم

من چه قدر بی کارم نمی دونم که دارم باسه چی با ديگران ارتباط برقرار ميکنم
يادش به خير قبلا به سرم زده بود که تمومش کنم مگه عشق از خدا بالا تر هم پيدا ميشه
خوب معلومه نه پس تموم چون باسه من کسی پيدا نميشه تا خالا هم باسه مردم ازاری يا رو کم کنی موندم
واسه چی که چی بشه هر کاری شروع ميکنم بعد يه مدت ديگه تازگی نداره دونبالش نمی رم
خدايا واسه چی بسه ميخوام .......... در واقع نميدونم(( کمال هم chatiدر من اثر کرد =۲دلی)) خودش میدونه -----   
نویسنده : m f ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸۱