رايانه--------

استاد زبان فرانسه در کلاس درس مشغول تدريس بود و در مورد مونث يا مذکر بودن اسم ها در زبان فرانسه توضيح می داد که يک دانشجوی کنجکاو پرسيد:
ببخشيد استاد! رايانه مونث است يا مذکر؟
استاد دانشجويان را به دو گروه دختر و پسر تقسيم کرد و از دو گروه خواست که با ارائه دلايل قابل قبول به پرسش دانشجوی ياد شده، پاسخ دهند.
ابتدا گروه دانشجويان دختر جنس رايانه را مرد اعلام کردند و برای اين ادعای خود دلايلی را مطرح کردند:
۱ - وقتی به آن عادت می کنيم گمان می کنيم بدون آن قادر نيستيم کاری انجام دهيم!
۲- با آن که داده های زيادی دارند نادانند!
۳- قرار است مشکلات را حل کنند اما در بيشتر اوقات معضل اصلی خودشانند!
۴- همين که پايبند يکی از آنان شديد متوجه می شويد که اگر کمی صبر کرده بوديد، مورد بهتری نصيبتان می شد!
دانشجويان پسر که سخت متحير شده بودند با قدرت اعلام کردند که رايانه زن است و استدلالی به اين شرح عرضه کردند:
۱- به غير از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی آورد!
۲- کسی از زبان ارتباطی ميان آنان سر در نمی آورد!
۳- کوچکترين اشتباهات را در حافظه دراز مدت خود ذخيره می کنند تا بعدها تلافی کنند!
۴- همين که پايبند يکی از آنها شديد بايد تمام پولتان را صرف خريد لوازم جانبی برای آنان کنيد!

سرقت شده از يک دوست   
نویسنده : m f ; ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ،۱۳۸۱